biuro@nomadpartners.pl tel/fax +48 531662929 (10am - 18pm)
W naszym zespole znajdziesz Certyfikowanych Doradców Rynku New Connect !

Co robimy...

Jesteśmy firmą doradczą specjalizującą się obsłudze formalno - prawnej przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem obsługi spółek, których papiery wartościowe notowane są na rynku Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie.

W zakresie naszego działania są projekty związane z pozyskiwaniem finansowania oraz szeroko rozumiane projekty inwestycyjne o charakterze inwestycji kapitałowych. Jako zastępca w inwestycji w zachowaniu poufności wykonujemy analizy wartości, prowadzimy procesy inwestycyjne, reprezentujemy naszych klientów w procesach fuzji i przejęć. Tworząc kompletną dokumentację w powyższych procesach skutecznie eliminujemy ryzyka inwestycyjne.

Na zlecenie:
  • opracowujemy Dokumenty Informacyjne związane z ubieganiem się o dopuszczenie instrumentów finansowych do obrotu giełdowego
  • opracowujemy prospekty inwestycyjne
  • prowadzimy realcje inwestorskie nadzorując politykę informacyjną spółek publicznych oraz organizując indywidualne szkolenia z zakresu wymogów stawianych spółkom publicznym
  • pomagamy w procesie emisji obligacji oraz ich uplasowaniu
  • opracowujemy koncepcje rozwoju oraz działań restrukturyzacyjnych
  • wykonujemy analizy finansowe oraz wydajemy niezależne opinie związane z planami rozwoju
  • wspieramy w procesach przejęć, rozszerzania profilu działalności i koniecznych zmianach prawnych w tym zakresie
zobacz więcej

Kontakt

NOMAD Partners Sp. z o.o.
ul. Fordońska 199
85-739 Bydgoszcz
biuro@nomadpartners.pl
tel/fax +48 531662929 (10am - 18pm)
           +48 696941212
NIP: 9671346138
REGON: 340933808
NOMADpartners © 2012
NOMAD Partners Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, przy ul. Wielorybiej 109 lokal 17 wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000390516, kapitał zakładowy 50 000 PLN w pełni opłacony, NIP 967 134 61 38
Tekst nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodesu cywilnego. Ma charakter informacyjny i nie powinien być inaczej interpretowany.